ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Για τις σχολικές βιβλιοθήκες

 

κείμενο Α΄

 

Οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα, αν δεν υποστηρίζεται από ένα καλό σύστημα δικτύου βιβλιοθηκών στα σχολεία, είναι καταδικασμένο να αποτύχει γρηγορότερα και από τις άλλες εγγενείς αδυναμίες του. Η σχολική βιβλιοθήκη -πρώτιστη και μέγιστη ανάγκη- δεν είναι μια αόριστη νεφελώδης ιδέα-παραγέμισμα συστήματος, είναι στήριγμά του. Η σχολική βιβλιοθήκη δεν αρκεί να προβλέπεται, πρέπει να έχει εμπλακεί οργανικά στις πτυχές του σχολικού προγράμματος προβλεπόμενου από το όλο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η βιβλιοθήκη είναι εκπαιδευτικός παράγων σε ένα σχολείο εφόσον τηρεί ένα καλά εκπονημένο πρόγραμμα. Πρέπει να είναι προσιτή στους μαθητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η απρόσκοπτη χρησιμοποίηση του υλικού της και η προώθησή του προς τους μαθητές, από το σχολικό πρόγραμμα και από το προσωπικό, είναι επιβεβλημένη. Η βιβλιοθήκη στο σχολείο υποβοηθεί τον μαθητή και συμβάλλει στη διεύρυνση των γνώσεών του με τα εξωσχολικά βιβλία που παρέχει πλουσιοπάροχα. Αποτελεί αντίδοτο στο πειθαναγκαστικό σύστημα ανάγνωσης των ατελών σχολικών βιβλίων και των φτηνών, πρόστυχων εκδόσεων του περιπτέρου. Ένα ευφάνταστο, ρεαλιστικό, διαρκώς βελτιούμενο εκπαιδευτικό σύστημα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας μιας σχολικής βιβλιοθήκης αποβλέποντας στη μεγαλύτερη αξιοποίησή του.

Η άγνοια ή η παράλειψη των παραπάνω στοιχειωδών, εξηγεί γιατί οι σχολικές -και οι άλλες- βιβλιοθήκες στην Ελλάδα απουσιάζουν από την πνευματική μας ζωή. Είναι η πρώτη αρνητική πολιτική του κράτους μας, το οποίο είναι ο υπαίτιος της μη δημιουργίας μελλοντικών αναγνωστών, δηλαδή πολιτών σκεπτόμενων δημιουργικά, με επιπτώσεις στη χαλάρωση της εθνικής του υπόστασης και στην αδυναμία αντιμετώπισης εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων. Το επιτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα ευνοεί το σχηματισμό κρίσης και κοινής γνώμης. Οι βιβλιοθήκες συμβάλλουν. Οι σχολικές είναι η αρχή.

 

Από τη βιβλιοπαρουσίαση: Για τις σχολικές βιβλιοθήκες, 4+3 κείμενα από βιβλιοθηκονομική άποψη, Ντελόπουλος, Κυριάκος http://www.ebooks.gr/book/124042

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Α. Να γράψεις περίληψη του κειμένου σε εβδομήντα (70) περίπου λέξεις.

Πριν γράψεις την περίληψη φρόντισε να απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

α) ποιο είναι το θέμα του κειμένου;

β) ποια είναι η άποψη της συγγραφέα;

γ) για ποιο λόγο γράφει το κείμενο;

δ) τι είδος κείμενο είναι;

 

Β1. Αφετηρία του κειμένου στην πρώτη περίοδο είναι η διατύπωση μιας κρίσης. Ποια είναι αυτή; Πόσο επαρκώς τεκμηριώνεται αυτή στη συνέχεια; Προσπάθησε να σκεφτείς επιχειρήματα που υποστηρίζουν την ίδια κρίση ή την αμφισβητούν (ανάλογα με τη δική σας οπτική). (100 λέξεις)

 

Β2. Το κείμενο είναι βιβλιοπαρουσίαση. Τι περισσότερο θα έπρεπε να έχει, ώστε να θεωρηθεί βιβλιοκριτική;

 

Β3. Να μετατρέψεις την σύνταξη της παρακάτω φράσης σε ενεργητική: «Οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα, αν δεν υποστηρίζεται από ένα καλό σύστημα δικτύου βιβλιοθηκών στα σχολεία, είναι καταδικασμένο να αποτύχει».

 

Β4. Με τα δεύτερα συνθετικά των παρακάτω λέξεων να φτιάξεις μια καινούρια λέξη (απλή ή σύνθετη) και να τη χρησιμοποιήσεις σύμφωνα με τη σημασία της σε μια φράση: καταδικασμένο, αποτύχει, εγγενείς, βιβλιοθήκη, προβλέπεται.

 

Γ. Στο σχολείο σου υπάρχει σχολική βιβλιοθήκη. Μπορείς να σκεφτείς πώς επηρεάζει (ή όχι) τη σχολική ζωή γενικά; Πώς χρησιμοποιείται (ή όχι) στην ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία; Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί (ή όχι) στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων; Τέλος μπορείς να γράψεις τεκμηριωμένα αν έχει σημασία για σένα η ύπαρξη σχολικής βιβλιοθήκης ή αν σου είναι αδιάφορο.

 

(Εκτός από την τυπική διαδικασία του διαγωνίσματος, το κείμενο που θα γράψεις ίσως δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα, αν σου προταθεί και συμφωνήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβεις υπόψη την πιθανότητα δημιοσίευσής του).

 

 

 

ακολουθούν άλλα δύο κείμενα βιβλιοπαρουσιάσεων σχετικά με τις σχολικές βιβλιοθήκες

 

 

Δείκτες Αναγνωσιμότητας των κειμένων, από το http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/tools/readability/index.html

κείμενο Α΄

Αριθμός προτάσεων 14

Αριθμός Λέξεων 252

Αριθμός συλλαβών 659

Λέξεις ανα πρόταση 18.00

Συλλαβές ανα λέξη 2.62

Δείκτης αναγνωσιμότητας Flesch 34.28 πολύ δύσκολο, ΤΕΙ-ΑΕΙ

Δείκτης αναγνωσιμότητας SMOG 15.96 επίπεδο ΤΕΙ - ΑΕΙ

Δείκτης αναγνωσιμότητας FOG 38.63 αρκετά δύσκολο

 

 

κείμενο Β΄

 

Η σχολική βιβλιοθήκη, ένα αγαθό που όλοι αναγνωρίζουν την αξία του, αποτελεί ακόμη και σήμερα ζητούμενο στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αν και θεσμικά η αναγκαιότητα της λειτουργίας της έχει αναγνωρισθεί ήδη από το 1835 με διάταγμα του Όθωνα. Οι μόνες βιβλιοθήκες που υπάρχουν στα δημοτικά σχολεία μας είναι αυτές που ιδρύονται και παραμένουν ζωντανές χάρη στο πάθος και την ευαισθησία μερικών εκπαιδευτικών και στη συνδρομή συλλόγων γονέων, τοπικών φορέων και μεμονωμένων δωρητών.

Το βιβλίο αυτό εξετάζει αναλυτικά τη θεσμική εξέλιξη και την εφαρμογή του θεσμού της σχολικής βιβλιοθήκης στο δημοτικό σχολείο και προτείνει ένα πρότυπό της με βάση το μανιφέστο της UNESCO (1999) και τη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον, καταγράφει τις απόψεις εκπαιδευτικών για τη σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη και σκιαγραφεί την ιδανική μορφή της σύμφωνα με αυτούς. Κατά την άποψή τους, η σύσταση και η λειτουργία της σε κάθε σχολική μονάδα κρίνεται όχι μόνο αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη. Αν οργανωθεί και λειτουργήσει σωστά, μπορεί να αποτελέσει το κέντρο της σχολικής ζωής, επειδή ο ρόλος της είναι καταλυτικός στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σήμερα, που το εκπαιδευτικό μας σύστημα με τα νέα προγράμματα σπουδών εισάγει σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για τις μορφές προσέγγισης της πληροφορίας και της γνώσης, δεν νοείται σχολείο χωρίς βιβλιοθήκη. Η απουσία της αποτελεί τροχοπέδη για την εφαρμογή αυτών των καινοτομιών, όπως επιγραμματικά τονίζει και η UNESCO: Η σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και για την εδραίωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

 

Από τη βιβλιοπαρουσίαση: Η βιβλιοθήκη στο ελληνικό σχολείο. Ο θεσμός, η πραγματικότητα και η ιδανική μορφή της σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Αρβανίτη, Ιωάννα http://www.ebooks.gr/book/165831

 

 

 

κείμενο Β΄

Αριθμός προτάσεων 8

Αριθμός Λέξεων 233

Αριθμός συλλαβών 563

Λέξεις ανα πρόταση 29.13

Συλλαβές ανα λέξη 2.42

Δείκτης αναγνωσιμότητας Flesch 34.71 πολύ δύσκολο, ΤΕΙ-ΑΕΙ

Δείκτης αναγνωσιμότητας SMOG 18.33 επίπεδο ΤΕΙ - ΑΕΙ

Δείκτης αναγνωσιμότητας FOG 46.08 δύσκολο

 

 

κείμενο Γ΄

 

Σε μια διαρκώς εξελισσόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα, τόσο σε επίπεδο αντιλήψεων και πρακτικών όσο και σε εκείνο των εργαλείων μάθησης, ποιο μπορεί να είναι σήμερα το διανοητικό και υλικό περιβάλλον της σχολικής βιβλιοθήκης, ώστε να καλλιεργείται η φαντασία, να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και να αποκτώνται δια βίου δεξιότητες μάθησης; Μέσα από τη σύγκριση ενός "επίσημου" παραδείγματος προδιαγραφών σχεδιασμού και της πρότασης του συγγραφέα, καταδεικνύεται η σημασία τόσο των παιδαγωγικών στόχων όσο και των σχεδιαστικών επιλογών. Ο συγγραφέας αντιτείνει στην "επίσημη" τυποποίηση μια "ανοιχτή" και "άτυπη" βιβλιοθήκη με σχεδιαστική κατεύθυνση τη διαφάνεια και εξωστρέφεια, τον ανοιχτό και ενιαίο χώρο, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα, την επίπλωση που δομεί το χώρο. Το παρόν βιβλίο αναπτύσσει τον προβληματισμό για τη δημιουργία μιας "ζωντανής" βιβλιοθήκης στο σχολείο και πραγματεύεται με διεισδυτικό τρόπο τόσο τις σχεδιαστικές όσο και τις παιδαγωγικές παραμέτρους της. Προσφέρει κατευθύνσεις και τεκμηριωμένες απόψεις όχι μόνο σε αρχιτέκτονες αλλά και σε παιδαγωγούς και σε υπεύθυνους για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση βιβλιοθηκών στα σχολεία. Το παρόν βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο μέρος Ι αναπτύσσονται τα επιχειρήματα του συγγραφέα, τα οποία υποστηρίζονται με σκίτσα, σχέδια και πίνακες. Στο Μέρος ΙΙ παρουσιάζονται, με κατόψεις και προοπτικά σχέδια, επιλεγμένα παραδείγματα σχολικών βιβλιοθηκών από τα 42 συνολικά σχεδιασμένα στο πλαίσιο του έργου "Ιαλυσός". 

 

Από τη βιβλιοπαρουσίαση: Ανασχεδιάζοντας τη βιβλιοθήκη στο σχολείο, Αναστασάκης, Μανώλης

http://www.allbooks.gr/book.php?TitlesID=78140

 

κείμενο Γ΄

Δείκτες Αναγνωσιμότητας

Αριθμός προτάσεων 8

Αριθμός Λέξεων 207

Αριθμός συλλαβών 525

Λέξεις ανα πρόταση 25.88

Συλλαβές ανα λέξη 2.54

Δείκτης αναγνωσιμότητας Flesch 30.93 πολύ δύσκολο, ΤΕΙ-ΑΕΙ

Δείκτης αναγνωσιμότητας SMOG 18.78 επίπεδο ΤΕΙ - ΑΕΙ

Δείκτης αναγνωσιμότητας FOG 50.51 δύσκολο 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.