ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Γλώσσα και νέες τεχνολογίες πολιτική και κοινωνική διάσταση

A.-Φ. Xριστίδης,

 

Όταν το CD Rom αντικαθιστά την άμεση επαφή με τη φύση, εκεί όπου είναι δυνατή, ο εκπαιδευτικός του ρόλος έχει μετατραπεί σε αντιεκπαιδευτικό ρόλο, σε μια "τραγωδία της γνώσης", όπως θα έλεγαν ορισμένοι (Virilio 1998, 121), σε μια "βιομηχανία της λήθης" σύμφωνα με μια άλλη διατύπωση (Virilio ό.π., 137). Όταν το διάγραμμα που πληροφορεί τον επισκέπτη πού βρίσκεται κάποιος μέσα σ’ ένα κτίριο, αντικαθίσταται από τον υπολογιστή, βρισκόμαστε μπροστά σ' αυτό που σωστά ονομάστηκε "τεχνολογία του άχρηστου" (Virilio ό.π., 205-206· Morris-Suzuki, στο Davis, Hirschl & Stack ό.π., 25), ως απόρροια του γενικευμένου καταναλωτισμού που προωθείται από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Όταν σ’ ένα κείμενο τόσο επίσημο όσο η Λευκή Bίβλος για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Eυρωπαϊκή Eπιτροπή 1995) διαβάζουμε (ό.π., 22) ότι "η κοινωνία της πληροφορίας θα αλλάξει (μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών) τις μεθόδους διδασκαλίας, αντικαθιστώντας την υπερβολικά "παθητική" σχέση δασκάλου-μαθητή με μια νέα… διαδραστική σχέση", έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε μπροστά σε μια άποψη η οποία, εν πάση σοβαρότητι, προγράφει, κατ’ ουσίαν, τη σχέση δασκάλου-μαθητή ως "παθητική", για να την αντικαταστήσει με την "ενεργητική" σχέση μαθητή-λογισμικών ή, έστω, μαθητή-δασκάλου-λογισμικών (βλ. 5.13). Οι έννοιες "ενεργητικός"-"παθητικός" μοιάζουν να χάνουν τη σημασία τους.

 

Α. Να συντάξεις περίληψη του κειμένου σε εξήντα (60) περίπου λέξεις.

Πριν γράψεις την περίληψη φρόντισε να απαντήσεις προφορικά στα παρακάτω ερωτήματα:

α) ποιο είναι το θέμα του κειμένου;

β) ποια είναι η άποψη του συγγραφέα;

γ) για ποιο λόγο γράφει το κείμενο;

δ) τι είδος κείμενο είναι;

 

Β1. Τι ακριβώς παραθέτει σε παρενθέσεις ο συγγραφέας; Για ποιο λόγο;

Β2. Το κείμενο είναι ένας συλλογισμός. Να βρείτε τον τρόπο που αναπτύσσεται (επαγωγή, παραγωγή, αναλογία). Να τον κατατάξετε με βάση το είδος των προκείμενων προτάσεων (υποθετικός, διαζευκτικός, κατηγορικός). Σε κάθε περίπτωση τεκμηριώνετε την απάντησή σας.

Β3. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο των παρακάτω μεταφορικών φράσεων:

α) «τραγωδία της γνώσης»,

β) «βιομηχανία της λήθης»,

γ) «τεχνολογία του άχρηστου»

Β4. Με αφορμή τη φράση «τεχνολογία του άχρηστου», μπορείτε να σκεφτείτε περιπτώσεις που η τεχνολογία δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από άλλα «απλά» μέσα; (ίσως μάλιστα μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα)

 

Γ. Για ποιο λόγο, σύμφωνα με τον Α.-Φ. Χριστίδη, «οι έννοιες "ενεργητικός"-"παθητικός" μοιάζουν να χάνουν τη σημασία τους»; Με βάση την δική σας μαθητική πορεία να περιγράψετε περιπτώσεις νιώσατε ότι συμμετέχετε ενεργητικά στο μάθημα. Ποια χαρακτηριστικά είχε η συμμετοχή σας; Αν δε βρίσκετε τέτοιες περιπτώσεις (ενεργής συμμετοχής), ποιοι παράγοντες νομίζετε ότι εμπόδιζαν την συμμετοχή σας; (400-500 λέξεις)

 

 

το κείμενο υπάρχει στον «Εγκυκλοπαιδικό Οδηγό για τη Γλώσσα», στο βιβλίο του Α.-Φ. Χριστίδη «Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός»

και στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα, εδώ: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e14/index.html

 

 

ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο

 

Γλώσσα και νέες τεχνολογίες: πολιτική και κοινωνική διάσταση

A.-Φ. Xριστίδης, 23/10/1999

 

Στο Πανεπιστήμιο της Indiana των H.Π.A. δημιουργήθηκε πρόσφατα ένα νέο τμήμα Παιδαγωγικής (Crouch, στο Mills 1997, 187) όπου, ενόψει των αναγκών της βιομηχανίας σε προσωπικό με προσόντα "γραμματισμού" στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής, αναπτύσσονται προγράμματα διδασκαλίας της πληροφορικής τεχνολογίας σε πολύ πρώιμες ηλικίες. Το Πανεπιστήμιο, μας πληροφορεί μία από τις διδάσκουσες στο τμήμα αυτό (ό.π.), εισέπραξε εκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμό στην κατεύθυνση αυτή. Tα χρήματα αυτά προέρχονται από μεγάλες πολυεθνικές, όπως η AT&T και η MCI, και παρέχονται αφειδώς, γιατί η επένδυση στην πρώιμη ευαισθητοποίηση των παιδιών στις νέες τεχνολογίες θεωρείται εξαιρετικά συμφέρουσα.

 

H ίδια διδάσκουσα μας πληροφορεί για κάποιες χαρακτηριστικά "ανορθολογικές" όψεις αυτού του πυρετώδους εγχειρήματος. Έτσι, για να βρει κανείς πού είναι το γραφείο κάποιου μέλους του προσωπικού του τμήματος, πρέπει να χρησιμοποιήσει υπολογιστή και όχι, απλά, ένα διάγραμμα. H χρήση υπολογιστών, επισημαίνει η ίδια, επιτρέπει μεγάλες τάξεις, γιατί η βαθμολόγηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, κι έτσι δεν χρειάζεται να προσλαμβάνονται βοηθοί για τη διδασκαλία με το παρεπόμενο κόστος. Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις αυτής της "οικονομίας"; Οι μαθητές του Tμήματος Bιολογίας δεν κάνουν πλέον εκπαιδευτικά ταξίδια, όχι μόνο γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για λεωφορεία αλλά, επιπλέον, γιατί οι τάξεις είναι πολύ μεγάλες και δεν υπάρχουν βοηθοί για να τους συνοδεύσουν. Kαι αυτό, παρόλο που στην Indiana υπάρχουν μεγάλα δάση με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Aν και θα κόστιζε πολύ λιγότερα να επισκεφθούν την ίδια τη φύση και τον πληθυσμό της, επιλέγονται τα CD Roms και η "τεχνητή" φύση [virtual nature]. Aυτή η όψη του ζητήματος αγνοείται, σχολιάζει η συγκεκριμένη διδάσκουσα, γιατί αυτό που διακυβεύεται στην πρώιμη εκπαίδευση των παιδιών στις νέες τεχνολογίες είναι τεράστια οικονομικά συμφέροντα του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος (ό.π., 187).

 

Tα παραδείγματα αυτά εικονογραφούν χαρακτηριστικά τη φύση αυτού που ονομάστηκε "επανάσταση της πληροφορικής" ή, από άλλες πλευρές που εκπροσωπούν την κριτική τοποθέτηση, "καπιταλισμός της πληροφορίας"(information capitalism• βλ. σχετικά Davis, Hirschl & Stack 1997): τον καθορισμό της "επανάστασης" αυτής (όπως και προηγούμενων, π.χ. Bιομηχανική Eπανάσταση) από τις ανάγκες περιορισμού του κόστους εργασίας, ελέγχου της εργατικής δύναμης και δημιουργίας νέων αγορών και νέων εμπορευμάτων. Όπως έχει παρατηρηθεί (Mills ό.π., 179), "οι πολυεθνικές εταιρείες δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς τους υπολογιστές", "ο ρυθμός… της παγκοσμιοποίησης (της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς) οφείλεται στις νέες… τεχνολογίες της επικοινωνίας"(Davis, Hirschl & Stack ό.π., 8).

 

O ιστορικός καθορισμός αυτής της νέας πραγματικότητας επιβάλλει την κριτική αξιολόγηση των -τεράστιων- δυνατοτήτων της, αλλά και των περιορισμών της, και δεν επιτρέπει τη μυθοποίησή της μέσα από την αναγωγή της στο -γνωστό- ανιστορικό σχήμα μιας γραμμικής, καθολικής έννοιας "προόδου". H μυθοποίηση αυτή -που προωθείται για προφανείς λόγους- συγκαλύπτει το γεγονός ότι η τεχνολογική λογικότητα -στη σύγχρονη εκδοχή της- καθορίζεται από τις ιστορικές συντεταγμένες ενός συγκεκριμένου κοινωνικοοικονομικού μορφώματος -του καπιταλισμού ή, ακριβέστερα, του ύστερου καπιταλισμού- που βασίζει την ύπαρξή του στον έλεγχο της εργασίας και στις συναρτημένες έννοιες "κόστος"-"κέρδος"(Whitherford, στο Davis, Hirschl & Stack ό.π., 198-202, 243). Και, βεβαίως, συστατικό της μυθοποίησης αυτής είναι η προώθηση της άποψης της "ουδετερότητας" των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας. Αλλά κάθε νέα τεχνολογία, στον βαθμό που είναι η ίδια μια μορφή δύναμης και συνδέεται με συγκεκριμένα ιστορικά μορφώματα εξουσίας, καθορίζεται από υπόρρητες αξίες που αφορούν το κοινωνικό γίγνεσθαι. Δεν υπάρχει "ουδέτερη" τεχνολογία (Mills ό.π., 177-179).

 

Όταν το CD Rom αντικαθιστά την άμεση επαφή με τη φύση, εκεί όπου είναι δυνατή, ο εκπαιδευτικός του ρόλος έχει μετατραπεί σε αντιεκπαιδευτικό ρόλο, σε μια "τραγωδία της γνώσης", όπως θα έλεγαν ορισμένοι (Virilio 1998, 121), σε μια "βιομηχανία της λήθης" σύμφωνα με μια άλλη διατύπωση (Virilio ό.π., 137). Όταν το διάγραμμα που πληροφορεί τον επισκέπτη πού βρίσκεται κάποιος μέσα σ' ένα κτίριο, αντικαθίσταται από τον υπολογιστή, βρισκόμαστε μπροστά σ' αυτό που σωστά ονομάστηκε "τεχνολογία του άχρηστου"(Virilio ό.π., 205-206• Morris-Suzuki, στο Davis, Hirschl & Stack ό.π., 25), ως απόρροια του γενικευμένου καταναλωτισμού που προωθείται από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Όταν σ' ένα κείμενο τόσο επίσημο όσο η Λευκή Bίβλος για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Eυρωπαϊκή Eπιτροπή 1995) διαβάζουμε (ό.π., 22) ότι "η κοινωνία της πληροφορίας θα αλλάξει (μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών) τις μεθόδους διδασκαλίας, αντικαθιστώντας την υπερβολικά "παθητική" σχέση δασκάλου-μαθητή με μια νέα… διαδραστική σχέση", έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε μπροστά σε μια άποψη η οποία, εν πάση σοβαρότητι, προγράφει, κατ' ουσίαν, τη σχέση δασκάλου-μαθητή ως "παθητική", για να την αντικαταστήσει με την "ενεργητική" σχέση μαθητή-λογισμικών ή, έστω, μαθητή-δασκάλου-λογισμικών (βλ. 5.13). Oι έννοιες "ενεργητικός"-"παθητικός" μοιάζουν να χάνουν τη σημασία τους.

 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που διαφαίνεται είναι το εμπορευματικό κίνητρο που περιστρέφεται γύρω από ένα νέο "προϊόν", την πληροφορία, την τυποποιημένη, εμπορευματοποιημένη πληροφορία, όπως συναρθρώνεται με την αγορά εργασίας και τις προτεραιότητες των ρυθμιστών της. Kαι το χαρακτηριστικό αυτής της τυποποιημένης, εμπορευματοποιημένης πληροφορίας είναι η γενικευμένη ψηφιοποίηση του αναλογικού και η συνακόλουθη υποβάθμιση της αναλογικής ανθρώπινης εμπειρίας, που υποβαστάζει την ψηφιακή, αναλυτική της διάσταση: το άρρητο, το συμφραστικό, το συνειρμικό, το μνημονικό, το πολιτισμικό.

 

Και αυτή η γενικευμένη υποβάθμιση του αναλογικού προς όφελος του ψηφιακού, που εναρμονίζεται με τις ανάγκες της εμπορευματικής τυποποίησης της πληροφορίας, αφορά καίρια τη γλώσσα. H αντίληψη που προωθείται, βασίζεται σε μια ακραία εργαλειακή αντίληψη για τη γλώσσα -συμβατή με την ψηφιακή τεχνολογία-, η οποία αναδεικνύει την ψηφιακή της διάσταση -τις αναλυτικές, τυποποιημένες όψεις της- και υποβαθμίζει την ολιστική, αναλογική της διάσταση -τον συμφραστικό της χαρακτήρα - που τη διασυνδέει με τον πολιτισμό, τη μνήμη, το άρρητο αίσθημα, με ό,τι εν τέλει την κάνει γλώσσα "λέξεων και πραγμάτων" και όχι ένα συρρικνωμένο σύστημα σημείων, αποκομμένο από την πολυμορφία -στον χώρο και τον χρόνο- της ζωντανής ανθρώπινης εμπειρίας (Virilio ό.π., 137• Mills ό.π., 183-185).

 

H αντίληψη αυτή, παρά τις παταγώδεις αποτυχίες της (λ.χ. συμβολή των υπολογιστών στην κατανόηση των φυσικών γλωσσών, αυτόματη/μηχανική μετάφραση), εξακολουθεί να κυριαρχεί και να παράγει εκπαιδευτικά προϊόντα που εγκυμονούν, σύμφωνα με ορισμένους, τον κίνδυνο μιας βίαιας "ομοιογενοποίησης της συνείδησης"(Mills ό.π., 179).

 

Αυτή η ακραία εργαλειοποίηση της γλώσσας συνεχίζει βέβαια μια παράδοση εργαλειακής λογικότητας, που συνδέεται με την πορεία του ιστορικού καπιταλισμού. H αλήθεια ταυτίζεται με την αποτελεσματικότητα (Virilio ό.π., 12), και ό,τι δεν συμφωνεί με τα κριτήρια του υπολογισμού και της χρησιμότητας αντιμετωπίζεται ως ύποπτο (βλ. Xορκχάϊμερ & Aντόρνο [1944] 1986, 22, 42). H γνώση συρρικνώνεται στην έννοια "δεδομένο", στην πρόσληψη, ταξινόμηση και χρήση δεδομένων. Και η ισχύς με την οποία περιβάλλονται τα δεδομένα, μέσα στην τυποποιημένη, εμπορευματική μορφή τους, υπονομεύει, αν δεν ακυρώνει, την όποια κριτική στάση απέναντί τους. Αλλά γνώση δεν είναι απλά η πρόσληψη, ταξινόμηση και χρήση των δεδομένων. Είναι, κατά κύριο λόγο, η δυνατότητα της κριτικής στάσης απέναντί τους, της άρνησης ή της ανατροπής τους. Αυτή είναι η ουσία της γνώσης (Mills ό.π., 182• Xορκχάϊμερ & Aντόρνο ό.π., 44). Και η προϊστορία αυτής της συρρικνωτικής μεταμόρφωσης της σκέψης -της κριτικής σκέψης- θα πρέπει να αναζητηθεί στην τυποποίησή της, όπως αναγγέλλεται από τον Διαφωτισμό, για να φτάσει στην ακραία κορύφωσή της στον θετικισμό (Xορκχάϊμερ & Aντόρνο [1944] 1986, 42). Σε μια προφητική διατύπωση, οι Xορκχάϊμερ και Aντόρνο (ό.π., 42) περιγράφουν την εργαλειακή λογικότητα ως διαδικασία αντικειμενοποίησης της σκέψης, μέσα από τη μετατροπή της σε αυτόνομη, τυποποιημένη αυτοματική διαδικασία, η οποία ανταγωνίζεται τη μηχανή που παράγεται από αυτή την ίδια, ώσπου να την αντικαταστήσει τελικά η μηχανή. H σημερινή πραγματικότητα επιβεβαιώνει αυτή την πρόγνωση: η εργαλειακή λογικότητα, ο εργαλειακός, τυποποιημένος λόγος της "κοινωνίας της πληροφορίας"(της κοινωνίας της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας της ελεύθερης αγοράς) είναι η κορύφωση της μεταμόρφωσης της σκέψης και της γνώσης σε δεδομένο, σε εργαλείο, σε εμπορεύσιμο, τυποποιημένο "πράγμα". Kαι απέναντι σ' αυτή την οριακή εμπορευματοποίηση και στη βαθύτερη σκηνοθεσία της οφείλει ο κάθε κριτικά σκεπτόμενος άνθρωπος να αντιπαρατεθεί. Mέσα από αυτή την αντιπαράθεση μπορεί να αναδειχθεί η κοινωνικά χρήσιμη διάσταση των νέων τεχνολογιών.

 

Kαι επειδή ενδέχεται τα όσα ακούστηκαν να έδωσαν την εντύπωση μιας ιδιαίτερα απαισιόδοξης ή και εχθρικής νεολουδιτικής στάσης "απέναντι στις νέες τεχνολογίες, επιτρέψτε μου να κλείσω με την άποψη ενός μεγάλου ονόματος της σύγχρονης πληροφορικής, του M. Δερτούζου, καθηγητή της πληροφορικής στο MIT των H.Π.A. (1997, 175) : "Δεν είναι ξεκάθαρο αν η τεχνολογία των υπολογιστών και της επικοινωνίας βοηθά τη διαδικασία της μάθησης μ' ένα θεμελιώδη τρόπο… πρέπει να είμαστε συντηρητικοί, όταν το ζήτημα ανακύπτει σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών μας. Δεν είναι αρκετό -και ίσως να είναι επιβλαβές- να χάσκουμε με θαυμασμό μπροστά σε μια νέα τεχνολογική προσέγγιση και να την ανακηρύσσουμε εκπαιδευτικά αποτελεσματική, επειδή συμβαίνει να μας συναρπάζει". Αν και από το παράθεμα αυτό απουσιάζει η βαθύτερη "συστημικότητα" του ζητήματος, δεν παύει να είναι ιδιαίτερα σημαντικό, στον βαθμό που προέρχεται από πηγή που συνδέεται με μία από τις "μητροπόλεις" των τεχνολογικών καινοτομιών στον χώρο της πληροφορικής.

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.