ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

φιλοσοφία
 

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

 
     
  ....το άπειρο (που είναι αιώνιο και άχρονο) είναι η αρχή του κόσμου, εκτός κόσμου  
           
   

μεταμορφώνεται σε:

   
           
 

αέρας

γη

νερό

φωτιά

κ

ό

σ

μ

ο

ς

         
 

η Δικαιοσύνη (έχει χαρακτήρα αναγκαιότητας, φυσικού νόμου) εξασφαλίζει την

   

ισορροπία

 
    γιατί αν υπερίσχυε το νερό ο κόσμος θα ‘ταν διαφορετικός
   
 

τα τέσσερα στοιχεία αλληλοεισδυόμενα δημιουργούν τα όντα

         

ε

όντα όντα όντα όντα

ξ

       

έ

φθειρόμενα επιστέφουν στο άπειρο, εκτός κόσμου

 

λ

   

ι

   

ξ

   

η

....το άπειρο (που είναι αιώνιο και άχρονο) είναι η αρχή του κόσμου, εκτός κόσμου
 
 

 

μεταμορφώνεται σε:

 

 

 

         

 

αέρας

γη

νερό

φωτιά

κ

ό

σ

μ

ο

ς

 

       
 

η Δικαιοσύνη (έχει χαρακτήρα αναγκαιότητας, φυσικού νόμου) εξασφαλίζει την

   

ισορροπία

 
 

γιατί αν υπερίσχυε το νερό ο κόσμος θα ‘ταν διαφορετικός.....

 
       

 

1 ναξμανδρος Πραξιδου Μιλσιος. οτοςφασκενρχν

καστοιχεον τὸ ἄπειρον, οδιορζων ἀέρα ἢ ὕδωρ ἢ ἄλλο τι. κα

τμν μρη μεταβλλειν, τδπνμετβλητον εναι. μσην τε

τν γν κεσθαι, κντρου τξινπχουσαν, οσαν σφαιροειδ·

τν τε σελνην ψευδοφα, καὶ ἀπὸ ἡλου φωτζεσθαι·λλκα

τνλιον οκλττονα τς γς, κακαθαρτατον πρ.

 

(Διογένης Λαέρτιος

Βίοι κα γνμαι τν ν φιλοσοφίᾳ εδοκιμησντων)

 

2004 πανελλαδικές

Β.1 Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κεί΅ενα και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, να αναπτύξετε τη θεωρία που διατυπώνει εδώ ο Αναξί΅ανδρος και να αναφέρετε την ανάλογη θεωρία που διατυπώθηκε στη νεότερη εποχή.

α) «Ο Αναξί΅ανδρος είπε ότι τα πρώτα ζώα γεννήθηκαν στο υγρό στοιχείο, τυλιγ΅ένα ΅έσα  σε αγκαθωτούς φλοιούς, και ότι ΅ε την πάροδο του χρόνου έβγαιναν στο στεγνότερο ΅έρος  της γης και, όταν έσκαζε ο φλοιός τους, ζούσαν για ένα σύντο΅ο χρονικό διάστη΅α ένα διαφορετικό είδος ζωής».

β) «Τα ζώα δη΅ιουργήθηκαν από το υγρό στοιχείο, που το εξάτ΅ισε ο ήλιος. Όσο για τον άνθρωπο, αρχικά ήταν παρό΅οιος ΅ε ένα άλλο πλάσ΅α, και συγκεκρι΅ένα ΅ε ψάρι».

(Αναξί΅ανδρος, ΅αρτυρίες Α30+Α11 Diels-Kranz, από: G. S. Kirk- J. E. Raven-M. Schofield, Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, ΅τφρ. ..Κούρτοβικ, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 19902, σ. 150).

(Μονάδες 25)

 

Β.1

- Ο υποψήφιος θα ΅πορούσε να χρησι΅οποιήσει κάποια στοιχεία του κεφ. Ο Θαλής σελ 12-13 ως εισαγωγή του παραθέ΅ατός του.

- Από το κεφάλαιο ο Αναξί΅ανδρος σελ 13-14 1η παράγραφος («Τη διαφωνία του…πάνω στην ιδέα της δικαιοσύνης»), 2η παράγραφος («Συγκεκρι΅ένα… απορροφήσει»), 3η παράγραφος («Αν τελικά αυτό δε συ΅βαίνει… υφίσταται»), 4η παράγραφος («Η φυσική αυτή…. υπάρχει τώρα»), τελευταία παράγραφος ( Η παράγραφος αυτή είναι και ο πυρήνας της απάντησης), («Ο Αναξί΅ανδρος φαίνεται… από τα ψάρια»)

Στη συνέχεια ο υποψήφιος επιση΅αίνει τα βασικά ση΅εία του παραθέ΅ατος.

Στο Β.1 α είναι απαραίτητο να επιση΅ανθεί η συνεχής ΅εταβολή. Τα πρώτα ζώα γεννήθηκαν στο υγρό στοιχείο ΅έσα σε αγκαθωτούς φλοιούς . Με την πάροδο του

χρόνου έβγαιναν στο στεγνότερο ΅έρος της γης και όταν έσκαζε ο φλοιός τους, ζούσαν για ένα σύντο΅ο χρονικό διάστη΅α ένα διαφορετικό είδος ζωής. Στο

συγκεκρι΅ένο απόσπασ΅α, εκτός από ΅ια πορεία εξέλιξης, παρουσιάζεται και το στοιχείο της φθοράς.

φιλοσοφία

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.