ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

φιλοσοφία

τεστ στους πυρρωνιστές (σελ. 35)

 

  1. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των φιλοσόφων που οι σκεπτικιστές ονομάζουν δογματικούς;

 

 

 

 

 

 

  1. Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στον ακαδημαϊκό σκεπτικισμό και τον πυρρωνισμό;

 

 

 

 

 

 

  1. Τι σημαίνει ο όρος «εποχή»;

 

 

 

 

 

 

  1. Θα κατατάσσατε τους παρακάτω φιλοσόφους στους δογματικούς; γιατί;
    Χιουμ, Αινησίδημος, Ντεκάρτ.

 

 

 

 

 

 

 

 

κάθε ερώτηση αξιολογείται με 25/100

φιλοσοφία

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.