ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

 φιλοσοφία

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Πλάτων Αριστοτέλης. (σελ. 23-33) 

1.          Πώς ο Αριστοτέλης απέρριψε την άποψη ότι  η Ιδέα παρίσταται στα αισθητά; (20 λέξεις)

μονάδες 10/100

2.          Να ορίσετε τις έννοιες: «τόδε τι» και «επιχείρημα τρίτου ανθρώπου.» (20 λέξεις)

μονάδες 15/100

3.          Να ορίσετε τη σχέση ανάμεσα στις καθολικές οντότητες και τους γενικούς όρους. (20 λέξεις)

μονάδες 15/100

4.          Ποιο είναι το κοινό σημείο του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα ως προς τη θεωρία τους για την πραγματικότητα;

μονάδες 10/100

 

5.      Σε  ποιο  θέμα  αναφέρεται  ο  Πλάτων  στο  κείμενο  που  ακολουθεί; Να παρουσιάσετε σύντομα τις απόψεις του.  (50 – 60 λέξεις)

«Η  γνώμη  μου  δηλαδή  είναι  ότι,  αν,  εκτός  από  το  αυτό  καθαυτό όμορφο,  υπάρχει  και  τίποτε  άλλο  όμορφο,  τότε  αυτό  δεν  μπορεί  για καμιά  άλλη  αιτία  να  είναι όμορφο, παρά  γιατί  μετέχει σ’  εκείνο που είναι  αυτό  καθαυτό  όμορφο.  Και  για  όλα  λέγω  το  ίδιο  πράγμα. Συμφωνείς μ’  αυτό  εδώ  το  είδος  της  αιτίας;  Συμφωνώ,  είπε  ο  Κέβης. Δεν  μπορώ  λοιπόν  πια να καταλάβω ούτε να  νιώσω  τις άλλες  αιτίες, εκείνες  που  βάζουν  οι  σοφοί,  αλλά,  αν  κανείς  μου  λέει,  ότι  ένα οποιοδήποτε  πράγμα  είναι  όμορφο  ή  γιατί  έχει  χρώμα  ολάνθιστο  ή αναφέρει  τη  μορφή  ή  τίποτε  άλλο  παρόμοιο,  τότε  όλα  τα  άλλα  τα παραιτώ, γιατί μέσα σ’ όλα αυτά ταράζομαι, και κρατιέμαι απλά και ίσως  απλοϊκά  σ’  αυτό  εδώ,  ότι  δηλαδή  τίποτε  άλλο  δεν  κάνει  το πράγμα  αυτό  όμορφο  παρά  εκείνο  το  απόλυτα  όμορφο  με  την παρουσία ή με  την συντυχιά του ή όπως αλλιώς τυχόν έρχεται κοντά σε τούτο.

Πλάτωνος Φαίδων, 100c4-e3, μετάφραση Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου

 

μονάδες 25/100

 

6.      Εξηγήστε την αριστοτελική έννοια που αναφέρεται το παρακάτω κείμενο; Επίσης εξηγήστε τις αριστοτελικές έννοιες: «εν δυνάμει», «συμβεβηκός». (50 – 60 λέξεις)

«Τέλος, ο Αριστοτέλης εγκαινίασε τη μέθοδο της ανάλυσης, η οποία πριν από τη σύνθεση απαιτεί την επιστημονική μέθοδο της παρατήρησης. Η άποψη αυτή συγγενεύει με τη σκέψη του Δημόκριτου, διαφοροποιείται όμως απ' αυτήν λόγω των αρχών του Αριστοτέλη, δηλαδή της αρχής της ελεύθερης βούλησης του ατόμου και της αρχής της εντελέχειας, της σκοπιμότητας δηλαδή που ενυπάρχει στην ύλη. Αυτή η δεύτερη αρχή οδήγησε στο χαρακτηρισμό της αριστοτελικής θεωρίας ως τελεολογική».

http://www.ime.gr

μονάδες 25/100

φιλοσοφία

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.