ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

φιλοσοφία 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, εμπειρικοί  φιλόσοφοι – (σελίδες 44-52)
 

 

1.  Χαρακτηρίστε την κάθε πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη σημειώνοντας δίπλα Σ ή Λ.

1.      Ο Χιουμ που προσπάθησε να μείνει συνεπής στον εμπειρισμό οδηγήθηκε στο σκεπτικισμό. Σ

2.      Οι ποιότητες κατά το Λοκ δεν ανήκουν στα αισθητά πράγματα. Λ

3.      Οι ιδέες κατά τον Μπέρκλεϋ πρέπει κάπου να είναι συγκεντρωμένες. Σ

4.      Ο Χιουμ δέχεται την εγκυρότητα της επιστημονικής γνώσης. Λ

5.      Η αιτιώδης σχέση ανάμεσα σε δύο γεγονότα είναι ένας αυθαίρετος δικός μας συνειρμός. Σ

(5*4) μονάδες 20

2.  Απαντήστε συντομότατα:

1.      Από πού εξαρτάται το κύρος των ιδεών κατά το Λοκ;

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (46)

 

2.      Τι είναι για τον Χιουμ αυτό υπόστασης που ονομάζουμε ψυχή, πνεύμα, νου, συνείδηση ή όπως αλλιώς;

ΔΕΣΜΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ (49)

 

3.      Τι είναι οι νόμοι της φύσης για τον Χιούμ; ποια είναι η ισχύς τους;

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (51)

ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (52)

4.      Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες των ποιοτήτων κατά το Λοκ.

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ

 

5.      Τι είναι οι δευτερεύουσες ποιότητες κατά τον Λοκ;

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ (46)

 

(5*6) μονάδες 30

3.  Με βάση τις γνώσεις σας και το κείμενο που ακολουθεί να απαντήσετε: Σε ποιο συμπέρασμα για τους ανθρώπους και την επιστημονική γνώση οδηγούμαστε από το πείραμα που έκανε ο Παυλώφ με τα σκυλιά .

Ο Χιουμ εκπροσώπησε ένα ακραίο εμπειρισμό και θεμελίωσε το σύγχρονο θετικισμό. Συγκεκριμένα, είναι ο πρώτος που τολμάει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι αυτό που υποθέτουμε ότι υφίσταται έξω από εμάς, ο περιβάλλων κόσμος, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα φάντασμα ή στην καλύτερη περίπτωση μια υπόθεση εργασίας, μια παραδοχή. Τα μόνα πράγματα, για τα οποία μπορεί να αποκτήσει γνώση ο άνθρωπος είναι οι εμπειρίες του. Οι εμπειρίες αυτές εγγράφονται εντός του υπό την μορφή εντυπώσεων, οι οποίες εντυπώσεις παράγουν τις ιδέες. Μια ιδέα είναι μια εντύπωση που έρχεται στο νου του ανθρώπου, όταν απουσιάζει το ερέθισμα που είχε δημιουργήσει την αρχική εντύπωση. 

http://sfrang.com/selides/mm1/html/

μονάδες 25

ΣΕΛ 51

 

 

4.  Με βάση τις γνώσεις σας και αξιοποιώντας το κείμενο που ακολουθεί να απαντήσετε: Ποια είναι η ουσία της αντίφασης στη φιλοσοφία του Λοκ και του Μπέρκλεϋ;

Εναρκτήριο σημείο του γνωσιολογικού εγχειρήματος του Hume είναι η λογική νοουμένη ως εξέταση των περιεχομένων και των διεργασιών της νόησης. Με τη διάκριση των αντιλήψεων σε εντυπώσεις και ιδέες αποσαφηνίζει τις σημασίες του όρου ιδέα που υπάρχουν στα κείμενα του Locke και εισάγει την εμπειριστική αρχή: όλες οι απλές ιδέες μας όταν εμφανίζονται για πρώτη φορά προέρχονται από απλές εντυπώσεις στις οποίες αντιστοιχούν και τις οποίες αναπαριστούν ακριβώς. Οι έννοιες των υποστάσεων δεν περνούν επιτυχώς από τον έλεγχο αυτής της αρχής και συνεπώς απορρίπτονται ως στερούμενες νοήματος.

Μαρία Πουρνάρη, λέκτωρ Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. ΤΟ ΒΗΜΑ , 19-11-2000

μονάδες 25

 

ΣΕΛ 47

ΣΕΛ 48

 φιλοσοφία

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.