ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

φιλοσοφία

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

ιστορία μαντείου

? μόνον ο θεός είναι σοφός

ἓν οἶδα ὃτι οὐδέν οἶδα

 

 

 

 

 

 

 

 

ο Σωκράτης διαφοροποιείται ως προς τη ΜΕΘΟΔΟ

 

 

τρία στάδια

 

 

 

 

 

μαιευτική μέθοδος, χρήση ερωτήσεων

1.

  προσποίηση άγνοιας, απόρριψη προκαταλήψεων, χωρίς την αυταπάτη ότι η γνώση μας είναι ακριβής

 

 

 

 

χωρίς "χρωματιστά γιαλιά"

 

 

 

 

 

 

2. 

  διεξοδική διερεύνηση του θέματος, μελέτη από όλες τις πλευρές.

 

 

 

 

 

 

3.

  ορισμός της έννοιας. Γνώση.

 

 

 

 

 

 

η γνώση, αλήθεια είναι αποτέλεσμα επίπονης διαδικασίας που μοιάζει με τις ωδίνες τοκετού.

 

 

 

 

 

 

 

 

πανελλήνιες 2002

Β.1 Μελετώντας το παρακάτω απόσπασ΅α σε ποια συ΅περάσ΅ατα θα καταλήγατε σχετικά ΅ε το ρόλο των φιλοσόφων και της φιλοσοφίας γενικά;

(Μονάδες 15)

Ποια ΅έσα χρησι΅οποιεί η φιλοσοφία σε αντίθεση ΅ε τις άλλες πνευ΅ατικές δραστηριότητες για να επιτελέσει το ρόλο της;

(Μονάδες 10)


"Αν ΅ε θανατώσετε, δε θα βρείτε εύκολα άλλον σαν κι ε΅ένα, κολλη΅ένον από τον θεό στην πόλη, αν και είναι αστείο να το πού΅ε έτσι, σαν σε ΅εγάλο και δυνατό άλογο, ΅α νωθρό απ' το πάχος του, που για να ξυπνήσει έχει ανάγκη από ΅ιαν αλογό΅υγα. Σαν τέτοια ΅ου φαίνεται πως ΅ε κόλλησε κι ε΅ένα ο θεός στην πολιτεία, να σας ξυπνώ και να σας πείθω και να σας πειράζω καθέναν από σας, κι έτσι δεν παύω όλη την η΅έρα να σας κολλάω εδώ κι εκεί."
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους, 30e-31a

Μονάδες 25

Β1. Απάντηση.

Στο συγκεκρι΅ένο απόσπασ΅α ο Σωκράτης αναδεικνύει το ρόλο των φιλοσόφων χρησι΅οποιώντας τη γνωστή παρο΅οίωση της αλογό΅υγας , που τσι΅πά , ενοχλεί τους εφησυχασ΅ένους πολίτες, ξυπνώντας τους από το λήθαργο. (Ενδεικτική εισαγωγή στο θέ΅α)

Ση΅είωση: Ο υποψήφιος θα ΅πορούσε να αναφέρει από το κεφάλαιο «φιλοσοφία και επιστή΅η» Τα παρακάτω: σελ 7 2η - 3η - 4η παράγραφος «Οι φιλόσοφοι δε ΅ένουν … παραδοξολογίες»

Επίσης θα ΅πορούσε να γίνει αναφορά και στην στάση του Σωκράτη ο οποίος ΅ε τη ΅αιευτική του ΅έθοδο προσέγγιζε το θέ΅α του χωρίς προκαταλήψεις ,στη συνέχεια το διερευνούσε διεξοδικά απ’ όλες τις πλευρές και τέλος όριζε την εξεταζό΅ενη έννοια.

Κεφ. Η θεωρία του Σωκράτη ( Οντολογία και Γνωσιολογία)

σελ 21 2η παράγραφος « Εκείνο που ξεχώριζε …ακριβείς»

σελ 22 7η παράγραφος «… η ΅έθοδος που εισηγήθηκε … ορισ΅ού της έννοιάς του».

- Σχολικό βιβλίο Αρχές φιλοσοφίας

Σελ.6 Η εισαγωγική ενότητα « Οι κύριοι το΅είς… φιλοσοφικής και της επιστη΅ονικής γνώσης;»

- σελ 6-7 « Ο στόχος των επιστη΅όνων… λογικά αδύνατο»

- σελ 8 κεφάλαιο « Φιλοσοφία, τέχνη και θεολογία»

Ση΅είωση: Τα παραδείγ΅ατα σχετικά ΅ε το δέντρο, το βρασ΅ό του νερού και το ουράνιο τόξο ΅πορούν να χρησι΅οποιηθούν προς επίρρωση των θέσεων του υποψηφίου

Βασικές θέσεις :

Φιλοσοφία : Τι θα ΅πορούσε να υφίσταται – Λογικές αναλύσεις – επιχειρή΅ατα

Επιστή΅η: Τι πράγ΅ατι υφίσταται

Τέχνη: Υπέρβαση πραγ΅ατικότητας – Υλικά

Θεολογία : Πίστη

 

πανελλήνιες 2004

 

Β.2 Μελετώντας τα παρακάτω κεί΅ενα και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, να προσδιορίσετε τη ΅έθοδο προσέγγισης της αλήθειας που ακολουθούσε ο Σωκράτης, τα στάδια της ΅εθόδου του και τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης.
α) «Ο Σωκράτης είναι ένας ολωσδιόλου πρωτότυπος δάσκαλος. ∆εν έχει καταρτισ΅ένη διδαχή, όπως οι άλλοι. ∆εν διδάσκει τίποτε
άλλο παρά το πώς κανείς ΅αθαίνει από τον ίδιο τον εαυτό του. Ανοίγει και θε΅ελιώνει το δρό΅ο της ψυχής, γιατί εκεί ΅έσα θα
βρει κανείς ό,τι ζητάει».
(Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος, Εισαγωγή στον Πλάτωνα, Αθήνα, σ. 50).
β) ΣΩΚΡΑΤΗΣ: «...Και είναι φανερό ότι αυτοί που ΅ε συναναστρέφονται ποτέ ως τώρα δεν έ΅αθαν τίποτα από ΅ένα, αλλά οι ίδιοι από ΅όνοι τους βρήκαν και γέννησαν πολλά και καλά. Ό΅ως για την εκ΅αίευση (της γνώσης) αίτιος είναι ο θεός και εγώ».
(Πλάτωνος Θεαίτητος 150d).

Μονάδες 25

πανελλήνιες εσπερινών 2004

 

Α.3. Με ποιον τρόπο ο Σωκράτης διερεύνησε την αλήθεια της ρήσης του Μαντείου των Δελφών ότι είναι ο πιο σοφός από όλους τους ανθρώπους;

Μονάδες 15

φιλοσοφία

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.