ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Γοργίας, Ελένης Εγκώμιον

 

(παράλληλο κείμενο για την Ελένη του Γ. Σεφέρη)

 

(6) ἢ γρ Τχης βουλμασι κα θεν βουλεμασι κα νγκης  ψηφσμασιν πραξεν πραξεν, βίᾳ ρπασθεσα, λγοις πεισθεσα, < ψει ρασθεσα>. ε μν ον δι τ πρτον, ξιος ατισθαι ατιος μόνος· θεο γρ προθυμαν νθρωπν προμηθίᾳ δνατον κωλειν. πφυκε γρ ο τ κρεσσον π το σσονος κωλεσθαι, λλ τ σσον π το κρεσσονος ρχεσθαι κα γεσθαι, κα τ μν κρεσσον γεσθαι, τ δ σσον πεσθαι. θες  δ' νθρπου κρεσσον κα βίᾳ κα σοφίᾳ κα τος λλοις. ε ον  τ Τχ κα τ θε τν αταν ναθετον, τν λνην τς  δυσκλεας πολυτον.

 

(6) Έκανε όσα έκανε είτε από θέλημα της Τύχης και απόφαση των θεών και της Ανάγκης προσταγή, είτε επειδή αρπάχτηκε με τη βία, είτε επειδή πείσθηκε με λόγια, είτε επειδή από τη θωριά ερωτεύτηκε. Αν λοιπόν είναι το πρώτο, πρέπει την ευθύνη να την έχει μόνο ο υπαίτιος· γιατί είναι αδύνατον η προαπόφαση του θεού να εμποδιστεί από την ανθρωπίνη προνοητικότητα. Αφού από τη φύση του το ανώτερο δεν εμποδίζεται από το κατώτερο, παρά το κατώτερο κυριαρχείται και καθοδηγείται από το ανώτερο, και το ανώτερο κυβερνά ενώ το κατώτερο ακολουθεί. Αλλά ο θεός είναι ανώτερος από τον άνθρωπο και ως προς τη βία και ως προς τη σοφία και ως προς τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν πρέπει να αποδώσουμε την ευθύνη στην Τύχη και στο θεό, την Ελένη πρέπει οπωσδήποτε να την απαλλάξουμε από την καταισχύνη.

 

Γοργίου, λένης γκώμιον, Επιμέλεια-Μετάφραση: Π. Καλλιγάς

http://www.mikrosapoplous.gr/elenhs_egwmion.html

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.