Είναι «ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβάλλουν τα ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ για τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ;

Στο αρ. 4 § 2, 3 της Υπουργικής Απόφασης περί σχολικών περιπάτων και εκπαιδευτικών εκδρομών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπεται η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων. Εκεί αναγράφεται ότι:

Ειδικά για τις πολυήμερες εκδρομές το σχολείο ζητά περισσότερες από μία κλειστές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία.

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της καλύτερης συγκροτείται με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου επιτροπή,...

Φαίνεται ότι για τον έμπειρο Διευθυντή του Μ.Σ.Θ. «επιλογή της καλύτερης» σημαίνει «επιλογή της φθηνότερης». Φαίνεται ότι για τον Διευθυντή του Μ.Σ.Θ. η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για τις πολυήμερες εκδρομές ταυτίζεται με τον «μειοδοτικό διαγωνισμό». Φαίνεται ότι σε ανάλογες περιπτώσεις ο ίδιος αγοράζει για τα παιδιά του πάντα το χρηματικά φθηνότερο. Φαίνεται ότι το αυτονόητο, δεν γίνεται σεβαστό ούτε μέσω της υπηρεσιακής υποχρέωσης.

Φαίνεται, ότι για τον συγκεκριμένο διοικητικό-παιδαγωγικό προϊστάμενο το καλύτερο στην παιδεία ταυτίζεται με το φθηνότερο. Αυτή η άποψη μάλιστα, δηλώνεται επανειλημμένα, εμφατικά και σωφρονιστικά προς τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου, με την προειδοποίηση ότι σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττεται παρανομία.

 

 

Το κατά πόσο η «άποψη» αυτή είναι σοβαρό δείγμα αδυναμίας άσκησης των διευθυντικών καθηκόντων θα κριθεί από όσους υπηρεσιακά αρμόδιους αναλάβουν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Το κατά πόσο είναι σύμπτωση η επιμονή στο γραφείο που είχε αναλάβει και την καθημερινή μεταφορά των μαθητών στο ίδιο σχολείο, επίσης. Σε πολιτικό-κοινωνικό επίπεδο όμως μπορούμε να πούμε ότι ο άδικος χαμός των μαθητών στα Τέμπη το 2003 και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που ακολούθησαν, δεν φαίνονται να μας έχουν συνετίσει.

Στην προφανή προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου των μαθητών έλαβε μέρος και μια συνοδός καθηγήτρια που, βέβαια, δεν είχε καμιά ένσταση για τον «μειοδοτικό διαγωνισμό» και την «παρανομία» (31-1-2007).

   

1η αναφορά στο Συνήγορο του Παιδιού  
2η αναφορά στο Συνήγορο του Παιδιού (συνημ) Απάντηση
3η αναφορά στο Συνήγορο του Παιδιού Απάντηση
Κοινοποίηση της αναφοράς στην υπηρεσία Υπηρεσιακή απάντηση
Σχετικά με την υπηρεσιακή απάντηση Εγκύκλιος "Εκπαιδευτικές εκδρομές"
 
Θέματα που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα έγγραφα
Έκθεση - Αξιολόγηση εκδρομής Β΄ Λυκείου 2006 προς τη Δ/νση Εκπ/σης Αν. Θεσ/νίκης Αίτημα πρόσβασης στο φακ. εκδρομών

 

Μουσική Παιδεία και Δημόσια Ιδιώτευση

Κεντρική θεματική σελίδα