εικόνα τίτλου

Διαιρέτες και Πολλαπλάσια φυσικού αριθμού

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μια ερευνητική δραστηριότητα από το βιβλίο "Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών" των Ε.Γ.Κολέζα-Κ.Ν.Μακρής-Κ.Β.Σούρλας .Εκδ.Gutenberg -1993. Διαβάστε τη βοήθεια
Back to Top