Η διδασκαλία της Εξέλιξης ποτέ δεν απαγορεύτηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν υπάρχει άλλωστε σχολικό βιβλίο, από το 1940 τουλάχιστον που να μη την περιλαμβάνει στο περιεχόμενό του.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Πατήστε αρχικά τα μωβ βέλη και στη συνέχεια, μετά την εμφάνιση κάθε

εικόνας τοποθετήστε το ποντίκι πάνω της για να εμφανιστεί το επόμενο βέλος