Αbout me

Oνομάζομαι Βασιλική Ραμπαούνη, είμαι φιλόλογος και  εργάζομαι στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Η εμπειρία μου στη χρήση των νέων τεχνολογιών δεν μου  έκανε πιο εύκολη την εκμάθηση του wordpress. Ελπίζω να είναι μόνο η πρώτη εντύπωση….