ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
 
 
arr Χαντζοπλάκης Γιώργος
  Φυσικός - Πληροφορικός, καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καρδίτσας.
   
arr Γεννημένος,
  μεγαλωμένος και διαμένων μόνιμα στην Καρδιτσομαγούλα Καρδίτσας
   
arr Πτυχιούχος
  των Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πάτρας
   
arr Σήμερα
  καθηγητής στο Ενιαίο Εσπερινό Λύκειο Καρδίτσας
   
arr Ενδιαφέροντα:
  Αμπελοκαλλιέργεια και παραγωγή κρασιού και τσίπουρου και ενασχόληση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση