Καρδιτσομαγούλα
 
 
dotetΗ Καρδιτσομαγούλα είναι το μεγαλύτερο Δημοτικό Διαμέρισμα του Νομού Καρδίτσας και το πιο κοντινό στην πόλη της Καρδίτσας. Ο πληθυσμός της ανέρχεται επίσημα στις 2.500 κατοίκου περίπου. Αγροτικό  κύρια χωριό.
dotetΈχει μια απίθανη ρυμοτομία που αποτελείται από 6 δρόμους Βορρά - Νότο, μήκους 1500 μέτρων περίπου έκαστος και 11 Ανατολή - Δύση, μήκους 900 μέτρων περίπου. Αποτελείται από 84 οικοδομικά τετράγωνα.
dotetΛειτουργεί  Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο.
dotet
Υπηρεσίες Παιδικού Σταθμού, Αγροτικού Ιατρείου, Φαρμακείου, ΚΑΠΗ
dotet
Διαθέτει πολλούς και καλούς αθλητικούς χώρους, Κλειστό Θερμαινόμενο Γυμναστήριο με πολλά όργανα.
dotet
Ψυχαγωγία:  Θα βρείτε τσιπουράδικα με καλούς μεζέδες, ταβέρνες (Βογιατζής, Παλιό, Βόσπορος) και κέντρα με μουσική (Βαρελάδικο).
dotet
Λειτουργούν βιοτεχνίες ταπετσαριών (Μπούρας, Δημάκης, Κορομπόλιας), ξυλουργία - επιπλάδικα (Σπύρου, Σιώκας, Μπούρας, Χατζής, Χανής), Σιδηρουργεία.
 
 
Εικόνες    
     
  im im
Χάρτης
Καρδιτσομαγούλας
Δημοτικό Κατάστημα. Το Παλιό Δημοτικό Σχολείο. Αναπαλαιώθηκε το 1998 από την κοινότητα. Κέντρο
καρδιτσομαγούλας
     
     
im im  
Αεροφωτογραφία Καρδιτσομαγούλας (ΓΥΣ) Νηπιαγωγείο