Εκπαίδευση

texnologia    Τεχνολογία Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
    Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Λυκείου
    Μαθήματα Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολογικών Τεχνικής Εκπαίδευσης
    Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου

Φωτο: Εργαστήριο Τεχνολογίας (Γυμνάσιο Κρεμαστής 2004)

Τεχνολογία Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

 Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Λυκείου

Μαθήματα Ηλεκτρονικών - Ηλεκτρολογικών Τεχνικής Εκπαίδευσης

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου

matrix