Το πρόγραμμα Blink

Χρησιμοποιώντας το pin 13 σαν ψηφιακή έξοδο και το κατάλληλο πρόγραμμα κάνουμε το led να αναβοσβήνει.

Αρχικά πρέπει να υλοποιήσουμε το παρακάτω κύκλωμα :

blink1

Λίγα λόγια για τα LED – Light Emitting Diode

 

Τα LEDs είναι λυχνίες από ημιαγωγό υλικό που φωτοβολούν όταν τροφοδοτηθούν με ρεύμα. Το μέγιστο ρεύμα που πρέπει να διέρχεται ώστε να μην καεί είναι 20μΑ.

Τα άκρα του LED πρέπει να συνδεθούν με τη σωστή πολικότητα (άνοδος στα 5V-κάθοδος μέσω της αντίστασης στα 0V) ώστε να φωτοβολήσει.

led

Το ρεύμα που περνάει από το LED ρυθμίζεται μέσω της αντίστασης. Μπορείτε να υπολογίσετε την τιμή της αντίστασης ανάλογα με την τάση τροφοδοσίας και την λειτουργίας του LED, χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm.

Οι τάσεις λειτουργίας των LEDs διαφερουν ανάλογα με το χρώμα. Ενδεικτικές τάσεις λειτουργίας φαίνονται παρακάτω:

Τάσεις λειτουργίας LED

color

voltage (Volts)

IR

1.5

red

2.0

orange

2.0

yellow

2.1

green

2.2

true green

3.3

blue

3.3

white

3.3

UV

3.3

blue (430 nm)

4.6

Εναλλακτικά επισκεφτείτε τη σελίδα http://led.linear1.org/1led.wiz

diagram

Το πρόγραμμα που πρέπει να φορτώσετε στον Arduino είναι το ακόλουθο:

blink

Κατεβάστε το αρχείο κώδικα εδώ : blink