Το ρομπότ εξερευνητής

Συμμετοχή στο

Το “ρομπότ εξερευνητής” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο “Ρομπότ ελευθέρας βοσκής” όπου μελετούσαμε παράλληλα με  κάποιες εφαρμογές ρομποτικής στην μελέτη και προστασία του περιβάλλοντος και την κατασκευή του δικού μας ρομπότ.


Οι μαθητές που συμμετείχαν δεν είχαν καμία προηγούμενη εμπειρία στην εκπαιδευτική ρομποτική και τους μικροελεγκτές;
Χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο hardware Arduino με το αντίστοιχο περιβάλλον προγραμματισμού σε C.