Εργασίες 2020-21

Για το σχολικό έτος 2020-21 οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη προγραμμάτων σε Python σαν ερευνητική εργασία. Τις εργασίες μπορείτε να δείτε και να τρέξετε στο padlet που θα βρείτε στο σύνδεσμο.

Τα παιδιά σχημάτισαν ομάδες των δύο και επέλεξαν το θέμα πάνω στο οποίο εργάστηκαν με στόχο τη δημιουργία ενός κουίζ γνώσεων . Η εργασία περιελάμβανε τη συλλογή δεδομένων για το σχηματισμό ερωτήσεων και κατάλληλων απαντήσεων, την καταχώρηση τους σε λίστες της Python. Κατόπιν υλοποιήθηκε ο μηχανισμός εμφάνισης ερωτήσεων και καταγραφής των απαντήσεων του χρήστη με τις κατάλληλες εντολές προγράμματος. Οι προσπάθειες στέφθηκαν με μεγάλη ή με μικρή επιτυχία ανάλογα με την προσπάθεια που κατέβαλε κάθε ομάδα. Κάποιες ομάδες κατάφεραν να υλοποιήσουν και δυνατότητα καταγραφής του σκορ, ενώ άλλοι πέτυχαν να εμφανίζουν τις ερωτήσεις με τυχαία σειρά. Ενδεικτικά παραθέτω 2 εργασίες.

Εργασία 1 – Παροιμίες
Εργασία 2 – Γεωγραφία