Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση

 

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα σώμα που εκτελεί φθίνουσα μηχανική ταλάντωση με μεταβλητό b. Επίσης εμφανίζει την εκθετική μείωση του πλάτους της ταλάντωσης.

προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες