Μετατόπιση

εμφανίζει

  • την αρχική και τελική θέση ενός οχήματος
  • τα διανύσματα θέσης
  • το διάνυσμα της μετατόπισης

υπολογίζει

  • τη μετατόπιση
 
 Πρόσθετες Πληροφορίες