Ηλεκτρικό κύκλωμα 2 σε σειρά - 1 παράλληλα

Το ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από 3 αντιστάτες.

Οι δύο είναι συνδεδεμένοι σε σειρά και αυτή η διάταξη συνδέεται παράλληλα με τον τρίτο αντιστάτη.

Στην προσομοίωση μπορείτε:

  • να μεταβάλλετε τις τιμές των αντιστάσεων από 1 έως 20Ω 
  • να μεταβάλλετε την τιμή της τάσης από 0 έως 20V. 
Η προσομοίωση υπολογίζει:
  • την ολική αντίσταση
  • τις εντάσεις με τις οποίες διαρρέονται οι αντιστάτες
  • τις τάσεις στα άκρα τvn αντιστατών

Πρόσθετες Πληροφορίες