Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση - Όχημα και διαγράμματα

 εμφανίζει 

  • ένα όχημα που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
  • τις γραφικές x-t και υ-tΠρόσθετες Πληροφορίες