ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ    
       
    ΙΔΙΟΤΗΤΑ    
    Δάσκαλος    
       
    ΣΠΟΥΔΕΣ    
       
 
ΠΤΥΧΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ    
    Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας    
       
 
ΠΤΥΧΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ    
    Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    
         
 

MAGISTER ARTIUM

   
    Philosophische Fakultät - Universität zu Köln    
    Παιδαγωγική, Φιλοσοφία, Βυζαντινολογία    
       
 
MASTER OF ARTS IN MEDIA EDUCATION    
    Kultur- und Sozialwissenschaften - Fernuniversität in Hagen    
    Εκπαίδευση με και στα μέσα (media).    
    Oπτικοακουστικά μέσα και τεχνολογίες της πληροφορίας στην εκπαίδευση.    
         
         
         
         

© 2001-2009