Να βρεις ποια από τα παρακάτω ουσιαστικά είναι δικατάληκτα και ποια τρικατάληκτα. doc

επόμενη

Δικατάληκτα είναι τα ουσιαστικά, όταν έχουν δύο καταλήξεις στον ενικό και δύο στον πληθυντικό.

Τρικατάληκτα είναι τα ουσιαστικά, όταν έχουν τρεις καταλήξεις σε κάθε αριθμό.


αστραπή

άγγελος

άλογο

αέρας

ουρανός

ήρωας

τραγουδιστής

καρέκλα

άνθρωπος

δρόμος

χελώνα

σκέψη

καφές

γέρος

ήλιος


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός