Να βρεις ποια από τα παρακάτω ουσιαστικά είναι δικατάληκτα και ποια τρικατάληκτα. doc

προηγούμενη

Δικατάληκτα είναι τα ουσιαστικά, όταν έχουν δύο καταλήξεις στον ενικό και δύο στον πληθυντικό.
Τρικατάληκτα είναι τα ουσιαστικά, όταν έχουν τρεις καταλήξεις σε κάθε αριθμό.

σύννεφο

διάδρομος

καναπές

παράθυρο

οδός

κρέας

καθηγητής

αναπνοή

ηθοποιός

τρύγος

κατσίκα

λέξη

ζημιά

Αξιός

Όλυμπος


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός