1η άσκηση στα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες doc επόμενη

Τα δέντρα που δε χάνουν το φύλλωμά τους τον χειμώνα λέγονται αειθαλ.
Δε συζήτησαν το ακανθώδ ζήτημα των οικονομικών απαιτήσεων.
Ο συγγραφέας έχει την ικανότητα να πλάθει αληθοφαν καταστάσεις.
Ό,τι είναι αληθοφαν δεν είναι και αληθινό.
Το αυτοκίνητο που αγόρασε είναι υπερπολυτελ.
H επιστήμη έκανε αλματώδ προόδους τον εικοστό αιώνα.
Γλώσσα λανθάνουσα τα αληθ λέγει.
Δε γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των αλλοεθν πολιτών.
Ένας αμαθ είναι προτιμότερος από εκατό ημιμαθ.
Μια παροιμία της αρχαίας λέει: ουδέν κακόν αμιγ καλού.
Εμφανίζει όλα τα συμπτώματα ενός ψυχασθεν.
Η δράση των υπεριωδ ακτίνων του ήλιου είναι βλαβερή για την υγεία.
Τα τριχοειδ αγγεία στον ανθρώπινο οργανισμό έχουν μήκος αρκετών χιλιομέτρων.
Ήταν μέλος της τριμελ επιτροπής για τα δάνεια.
Σήμερα θα γίνει η συνέλευση των τριτοετ φοιτητών.
Η μεταγραφή του στην ομάδα είναι τεταρτοετ διάρκειας.
Ζήτησε ένα τερατώδ ποσό για να πουλήσει το σπίτι του.
Δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ συμπαθ φυσιογνωμία.
Εξαιτίας του συνεπ χαρακτήρα του αξιολογήθηκε πολύ θετικά.

 

© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός