Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω φράσεων, γράφοντας τη λέξη της παρένθεσης στον σωστό τύπο (γένος, αριθμό, πτώση) doc

επόμενη

Επίθετα με καταλήξεις σε: (-ος, -η, ο / -ος, -α, -ο / -ύς -ή, ύ / -ύς, εία, ύ / -ης, -ης -ες / -άς, ού, -άδικο / -ων, -ουσα, -ον / -έ)
1. Τα συμπεράσματα των επιδημιολογικ (επιδημιολογικός, -ή, ό) μελετών ήταν αποθαρρυντικά.
2. Η κακ (κακός, -ή, ό) διατροφή είναι ένας από τους επίκτητ (επίκτητος, -η, -ο) παράγοντες της προδιάθεσης για αυξημέν (αυξημένος, -η, -ο) χοληστερόλη.
3. Η διατροφή των Ελλήνων τις τελευταί (τελευταίος, -α, -ο) δεκαετίες έχε αλλάξει με την υιοθέτηση των εισαγ (εισαγόμενος, -η, -ο) μοντέρν (μοντέρνος, -α, -ο) διατροφικών προτύπων.
5. Οι διατροφολόγοι προτείνουν πο (πολύς -ή, ύ) και ελαφρ (ελαφρύς, -ιά, ύ) γεύματα αντί των λίγων και βαρ (βαρύς, -ιά, ύ).
6. Οι δίαιτες βραχ (βραχύς, εία, ύ) διάρκειας πρέπει να αποφεύγονται.
7. Πολλοί προτιμούν κρασιά ροζ (ροζέ) χρώματος.
8. Αγοράσαμε ένα κρασί αφρώδ (αφρώδης, -ης -ες), χρώματος πορφυρ (πορφυρός, -ή, -ό) με πλούσι (πλούσιος, -ια, -ο) γεύση.
9. Δεν ξανάδα τόσο υπναράδ (υπναράς, ού, -άδικο) παδιά.
10. Οι υγ (υγιής, -ής, -ές) άνθρωποι, φροντίζουν να έχουν ένα ακριβ (ακριβής, -ής, -ές) πρόγραμμα διατροφής.
11. Η κύρ (κύριος, -α, -ο) αιτία των κακο (κακοήθης, -ης, ες) όγκων οφείλεται στην κακή διατροφή.
12. Στο τελευταίο συνέδριο ακούστηκαν ενδιαφέρ (ενδιαφέρων, -ουσα, -ον) απόψεις.
13. Τα επείγ (επείγον, -ουσα, -ον) ζητήματα είναι πολλά.
14. Οι σώφρ (σώφρων, -ων, -ον) άνθρωποι δεν αδιαφορούν για ζητήματα υγείας.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός