Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων σε -ής, -ού, -ήδικο / -ών, -ουσα, -όν / -ος, -ιά, -ό / -ος, -η, -ο doc

προηγούμενη 

ονομαστική γενική αιτιατική κλητική
μερακλής μερακλ μερακλ μερακλ
παρώνπαρ παρ παρ
απ απ απ απόν
μέλλουσες μελλ μέλλ μέλλ
γλυκ γλυκ γλυκιά γλυκ
όγδοος όγδο όγδο όγδο
γερασμέν γερασμέν γερασμέν γερασμένε


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός