Να κλιθούν τα επίθετα της φράσης: το ακριβό και ακριβές ρολόι

ενικός αριθμός

το ακριβ και ακριβ ρολόι
του ακριβ και ακριβ ρολογιού
το ακριβ και ακριβ ρολόι

πληθυντικός αριθμός

τα ακριβ και ακριβ ρολόγια
των ακριβ και ακριβ ρολογιών
τα ακριβ και ακριβ ρολόγια


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός