Να βρεις ποια από τα παρακάτω ουσιαστικά είναι ισοσύλλαβα και ποια ανισοσύλλαβα. doc

προηγούμενη

Ισοσύλλαβα ουσιαστικά είναι όσα έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλες τις πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού.
Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά είναι όσα δεν έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλες τις πτώσεις.

μαθητής

μανάβης

τραγουδιστής

λέξη

κόμμα

πέτρα

μενεξές

δέντρο

κήπος

όνομα

σβήσιμο

μωρό

ζήτημα

προϊόν

λάθος


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός