Άσκηση στην ευκτική μέσης φωνής των βαρύτονων ρημάτων

ενεστώτας μέλλοντας αόριστος παρακείμενος
πορευπορευπορευπεπορευμένος
πορεύπορεύπορεύπεπορευμένος
πορεύπορεύπορεύπεπορευμένος
πορευπορευπορευπεπορευμένοι /
πορεύπορεύπορεύπεπορευμένοι /
πορεύπορεύπορεύπεπορευμένοι /