Να μεταφέρετε τους τύπους της ευκτικής μ.φ. στον άλλο αριθμό  doc

Οι ρηματικοί τύποι στον άλλο αριθμό
ἰατρευοίμεθαἰατρευ
λείποισθε λείπ
λελυμένοι εἴησαν λελυμένος
ὁρίσαιντοὁρίσ
μαντεύσοιτομαντεύσ
ὁπλισαίμην ὁπλισ
γράφοιογράφ
μεμακαρισμένος εἴης μεμακαρισμένοι
λεγοίμεθαλεγ
θύσοισθε θύσ