Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις με τα πρόσωπα της ευκτικής μ.φ. doc

Ενεστώτας ΜέλλονταςΑόριστος Παρακείμενος
α' εν. γραφοίμην γραγραγεγραμμένος
β' εν. γυμνάγυμνάσοιο γυμνάγεγυμνασμένος
γ' εν. λύλύλύσαιτο λελυμένος
α' πληθ.δανειδανειδανει δεδανεισμένοι εἶμεν
β' πληθ.δέχοισθε δέδέδεδειγμένοι
γ' πληθ.θύ θύσοιντο θύτεθυμένοι