Άσκηση στην ευκτική μέσης φωνής των βαρύτονων ρημάτων doc

01. Ἤχθοντο, ὅτι οὐδαμοῦ σωτηρία φαίν (φαίνομαι, γ' εν. ενεστώτα)
02. Ἐπεμελεῖτο ὅπως ἄσιτοι μὴ ἔσ (εἰμί, γ' πληθ. μέλλοντα)
03. οἴκαδε πορευ (πορεύομαι, α' πληθ. ενεστώτα)
04. Οὕς βουληθείης θᾶττον ἄν καταστρέψ (καταστρέφομαι, β' ενικό αορίστου)
05. ἐκ τοῦ ψύχους φυλαξ (φυλάττομαι, α' πληθ. μέλλοντα)
06. τὰς κεφαλὰς ἔχειν ἠναγκασμένοι διὰ βίου; (ἀναγκάζομαι, γ' πληθ. παρακειμένου)
07.  μέρος τι κομίσ τῶν προεθέντων. (κομίζομαι, γ' πληθ. αορίστου)
08. ἢ ἄλλο τι εὔχ τῶν φανερῶς ἀδήλων... (εὔχομαι, γ' πληθ. ενεστώτα)
09. πάντα ταῦτα ἀναλύσ (ἀναλύομαι, γ' ενικό μέλλοντα)
10. καὶ αὐτόν τί με κακὸν ἐργάσ (ἐργάζομαι, γ' ενικό αορίστου)