Άσκηση στην ευκτική μέσης φωνής των βαρύτονων ρημάτων doc