Να γραφτούν οι τύποι της προστακτικής στον άλλο αριθμό doc

Ρηματικοί τύποιΟ άλλος αριθμόςΡηματικοί τύποι Ο άλλος αριθμός
κλεῖε κλ κλεψάτω κλεψ
κλητευόντων κλητευ γράφεγράφ
κόλασον κολ κτίσατε κτίσ
κρυψάτω κρυψ κροῦσον κρούσ
κλητευέτω κλητευέτ κυριευέτωσαν κυριευ