Άσκηση στην προστακτική Ενεστώτα, Αόριστου, Παρακείμενου doc


ΡήματαΕνεστώτας ΑόριστοςΠαρακείμενος
λύειλυλυλελυκώς
διώκεις δίωδίω δεδιωχώς
γράφετε γράφε γρά γεγραφότες
πείθουσιν πειθ πει πεπεικότες
βλάπτει βλαπτ βλαβεβλαφώς
διαλύετε διαλύε διαλύ διαλελυκότες