Άσκηση στην προστακτική μέσης φωνής των βαρύτονων ρημάτων doc

Να μεταφερθούν οι ρηματικοί τύποι στον άλλο αριθμό
οι ρηματικοί τύποι στον άλλο αριθμό οι ρηματικοί τύποι στον άλλο αριθμό
σπείσασθε σπεῖ γίγνου γίγνε
φυλαξάσθων φυλαξά διάπραξαι διαπράξα
τέταξοτέτα ἐγκεκάλυψοἐγκεκάλυ
ἠθροίσθωσανἠθροί ἐκπληττέσθωἐκπληττέ
πεπολίτευσθεπεπολίτευ πεπράχθωνπεπρά