Άσκηση στην προστακτική μέσης φωνής των βαρύτονων ρημάτων  doc

Να μεταφερθούν οι τύποι της οριστικής στην προστακτική, όπως στο παράδειγμα
οριστική ενεστώτας αόριστος παρακείμενος
λύει λύου λῦσαι λέλυσο
μαντεύει μαντεύ μάντευ μεμάντευ
ψηφίζεταιψηφιζέ ψηφι ἐψηφί
πείθεσθεπείθε πεί πέπει
γράφονταιγραφέ γρα γεγρά