Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. πορεύομαι

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος
πορεύ πορεύσ πεπορευμένος
πορεύ πορεύσ πεπορευμένος
πορεύ πορεύσ πεπορευμένος
πορευ πορευσ πεπορευμένοι
πορεύ πορεύσ πεπορευμένοι
πορεύ πορεύσ πεπορευμένοι