Να συμπληρωθούν στις παρακάτω προτάσεις οι τύποι της ευκτικής doc

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
ἐγὼ τὸν Νικήρατον τούτῳ ἥδιστα ἐπιτρέπ, (ἐπιτρέπω, α' εν. ενεστώτα) εἰ ἐθέλ (ἐθέλω, γ' εν. ενεστώτα) οὗτος
οἵ με κολακεύοντες ἔλεγον ὡς εἰ ἐγὼ ἐθέλ (ἐθέλω, α' εν. ενεστώτα) ἄρχειν
οὐκ ἂν καρτερή (καρτερῶ α' εν. αόριστου) ἀλλὰ ταὐτὰ ἂν πάσχ (πάσχω α' εν. ενεστώτα)
πρὸς οὓς οὐδὲν ἂν ἔχ (ἔχω, α' πληθ. ενεστώτα) εἰπεῖν
δι’ ἧς ἂν ἅπαντες ἄμεινον πρά (πράττω, α' πληθ. αόριστου)
ὅσον εἰ τῶν δεόντων τι λέγειν ἔχοντός τινος εἰπεῖν κωλύ (κωλύω, β' πληθ. αόριστου)
εἰ μὴ ἐκπέμ (ἐκπέμπω, γ' πληθ. μέλλοντα) τοὺς Ἀργείους
δούλῳ δ’ ἀκρατεῖ ἐπιτρέ (ἐπιτρέπω, α' πληθ. αόριστου) ἂν ἢ βοσκήματα ἢ ταμιεῖα ἢ ἔργων ἐπιστασίαν;