Κλίνε τον Παρακείμενο των ρημάτων "διώκω", "γράφω", "πείθω"

διώκω γράφω πείθω
δεδίω γέγραπέπει
δεδίω γέγραπέπει
δεδίω γέγραπέπει
δεδιώ γεγράπεπεί
δεδιώ γεγράπεπεί
δεδιώ γεγράπεπεί