Άσκηση σωστού λάθους στον σχηματισμό του μέλλοντα ενεργ. φ. στα α.ε. doc

Βρες τη σωστή απάντηση.