Να γραφτεί ο τύπος της μετοχής που ζητείται doc

λύω, ενεστώτας, αρσενικό ὁ λύ
ἀλλάττω, μέλλοντας, θηλυκόἡ ἀλλά
γράφω, αόριστος, ουδέτεροτὸ γρά
διώκω, παρακείμενος, αρσενικόὁ δεδιω
δύω, αόριστος, θηλυκόἡ δύ
ἄγω, μέλλοντας, αρσενικόὁ ἄ
πείθω, παρακείμενος, θηλυκόἡ πεπει
βλάπτω, ενεστώτας, ουδέτεροτὸ βλά
χορεύω, παρακείμενος, ουδέτεροτὸ κεχορευ
τάττω, μέλλοντας, θηλυκόἡ τά