Άσκηση σωστού λάθους στον σχηματισμό του παρακείμενου μ.φ. doc

Βρες τη σωστή απάντηση.