Να σχηματίσετε το α΄ εν. του Παρατατικού, του Μέλλοντα και του Αορίστου των παρακάτω ρημάτων doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΓΟΡΑΖΩ ΓΟΡΑΖΑΓΟΡΑ ΓΟΡΑ
ΣΤΡΑΤΕΥΩΣΤΡΑΤΕΥΣΤΡΑΤΕΥΣΤΡΑΤΕΥ
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΩΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ
ΒΑΠΤΩΒΑΠΤΒΑΒΑ
ΕΛΕΓΧΩΛΕΓΧΕΛΕΓΛΕΓ
ΚΑΤΑΔΙΩΚΩ (σύνθετο)ΚΑΤΔΙΩΚΚΑΤΑΔΙΩΚΑΤΔΙΩ