Να γραφτεί το απαρέμφατο και η μετοχή όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή του ρ. φυλάττω

Χρόνοι Απαρέμφατο Μετοχή
Ενεστώταςφυλάττὁ φυλάττ ἡ φυλάτττὸ φυλάττ
Μέλλονταςφυλάὁ φυλά ἡ φυλάτὸ φυλά
Αόριστοςφυλάὁ φυλά ἡ φυλάτὸ φυλά
Παρακείμενος πεφυλαὁ πεφυλα ἡ πεφυλατὸ πεφυλα