Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη δομή ή τα συστατικά τους
(απλή, επαυξημένη, ελλειπτική, σύνθετη) doc

© Παγούδη Ράνια

 


© Ελληνικός Πολιτισμός