Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς το περιεχόμενό τους
(αποφαντική, ερωτηματική, προστακτική, επιφωνηματική) doc

© Παγούδη Ράνια

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός