Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις. doc

Βρες τη σωστή απάντηση.

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός